[{"value":"1365","text":"ng.Calendar","html":"ng.Calendar (options)"},{"value":"1074","text":"ng.Component","html":"ng.Component (options)"},{"value":"1939","text":"ng.ColorPicker","html":"ng.ColorPicker (options)"},{"value":"1","text":"ng_config","html":"ng_config"},{"value":"340","text":"ng.Color","html":"ng.Color (value, type)"},{"value":"1457","text":"ng.Calendar.is_selectable","html":"ng.Calendar.is_selectable (date)"},{"value":"1478","text":"ng.Calendar.select_date","html":"ng.Calendar.select_date (date)"},{"value":"1481","text":"ng.Calendar.get_selected_date","html":"ng.Calendar.get_selected_date ()"},{"value":"1453","text":"ng.Calendar.process_date","html":"ng.Calendar.process_date (date, use_date)"},{"value":"1510","text":"ng.Calendar.set_date_format","html":"ng.Calendar.set_date_format (format)"},{"value":"1495","text":"ng.Calendar.set_formatter","html":"ng.Calendar.set_formatter (formatter)"},{"value":"1530","text":"ng.Calendar.set_start_day","html":"ng.Calendar.set_start_day (day)"},{"value":"1535","text":"ng.Calendar.set_start_date","html":"ng.Calendar.set_start_date (date)"},{"value":"1513","text":"ng.Calendar.get_date_format","html":"ng.Calendar.get_date_format ()"},{"value":"1648","text":"ng.Calendar.update_calendar","html":"ng.Calendar.update_calendar (date)"}]